Để kiểm tra nhanh phương tình dao động điều hòa tổng hợp bằng số phức

Use: Firefox, Opera, Google Chrome, Safari to view.

Moderator: Quynh Anh

Quynh Anh
Posts: 911
Joined: Fri Sep 16, 2011 4:04 am
Contact:

Để kiểm tra nhanh phương tình dao động điều hòa tổng hợp bằng số phức

Postby Quynh Anh » Thu Jan 26, 2012 4:59 pm

Để kiểm tra nhanh phương tình dao động điều hòa tổng hợp bằng số phức


Thank you.

Return to “Vật Lý Học”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests