Công An: "Made in Việt Nam"

Moderator: Vong Tong

Vong Tong
Posts: 832
Joined: Tue Sep 20, 2011 8:16 am
Contact:

Công An: "Made in Việt Nam"

Postby Vong Tong » Thu Oct 18, 2012 6:48 pmThượng đế cũng phải kinh ngạc với công an Ma Dze in Việt Nam, "dùng chổi bắt người". Đây là vũ khí chiến đấu mới nhất của chiến sĩ công an nhân dân "Cây Chổi Phép Thuật Harry Potter".
Nguyễn Hằng
Clip: Đọc giả gửi Vịt Bầu (nửa đêm đang ngủ, có người gửi clip này làm Vịt Bầu tỉnh ngủ luôn).

Việt Nam - Đất nước Con người

Return to “Video”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests