Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Moderator: Peter

Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Sat Oct 10, 2015 4:37 pm
Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Sun Nov 29, 2015 9:00 am

Selfie - Những tư thế chụp ảnh 'tự sướng' đỉnh cao - 1

Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Sun Nov 29, 2015 9:01 am

Selfie - Những tư thế chụp ảnh 'tự sướng' đỉnh cao - 2

Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Sun Nov 29, 2015 9:02 am

Selfie - Những tư thế chụp ảnh 'tự sướng' đỉnh cao - 3
Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Tue Apr 26, 2016 8:40 pm

Muôn kiểu quay cóp 'bá đạo' nhất của học trò - Phần 1Cách truyền thống với mức độ rủi ro cao.Cánh tay 'thần kỳ'.Sáng chế quay cóp 'công nghệ cao'.Ruột bút chì là một nơi lý tưởng để giấu phao.

Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Tue Apr 26, 2016 8:44 pm

Muôn kiểu quay cóp 'bá đạo' nhất của học trò - Phần 2Phương thức quay cóp chỉ dành riêng cho mùa lạnh.


Một hình thức tinh vi mà khó ai nghĩ được.


Tranh thủ cơ hội vò đầu bứt tóc.

Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Sat Apr 30, 2016 5:08 pm

Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Sat Apr 30, 2016 5:09 pm

Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Sat Apr 30, 2016 5:11 pm

Peter
Posts: 1257
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Re: Tổng hợp những bức tranh vui về con người - Update daily

Postby Peter » Sat Apr 30, 2016 5:11 pm

Return to “Con Người - People”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests