Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Trong Diễn Đàn

Moderator: Quynh Anh

Quynh Anh
Posts: 914
Joined: Fri Sep 16, 2011 4:04 am
Contact:

Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Trong Diễn Đàn

Postby Quynh Anh » Sun Apr 05, 2015 10:10 am

1000 Cụm Từ Thông Dụng Nhất - 1000 Most Common Phrases
Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Trong Diễn Đàn, xin xem hướng dẫn dưới đây:

Image

1. Nhấn vào để học các từ trong bài học.
2. Nhấn vào để chuyển từ tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại.
3. Nếu bạn chưa nhớ hết thì có thể quay ngược lại học tiếp lần nữa cho đến khi nhớ hết.
4. Nhấn vào nút: "Options" để mở thêm âm thanh (Audio on). Xin tham khảo hình bên dưới


Image


Cách Làm Bài Kiểm Tra Từ Vựng Đã Học Trên Diễn Đàn:

Image
Nhấn Vào: "Choose a Study Mode" (Như hình trên)


Image
Nhấn vào chữ: "Test" xong nhấn vào chữ: "Done" (Như hình trên)


Image
Nhấn vào chữ: "Option" (Như hình trên)


Image
Chọn thể loại của bài kiểm tra. Xong nhấn vào chữ: "Create new test"(Như hình trên)


Image
Sau khi trả lời xong, nhấn vào chữ: "Check Answers" (Như hình trên)


Last bumped by Quynh Anh on Sun Apr 05, 2015 10:10 am.
Thank you.

Return to “Từ Vựng - Vocabulary”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest