Luyện thi đại học chuyên đề : Khảo sát hàm số

Moderator: Quynh Anh

Quynh Anh
Posts: 911
Joined: Fri Sep 16, 2011 4:04 am
Contact:

Luyện thi đại học chuyên đề : Khảo sát hàm số

Postby Quynh Anh » Fri Sep 30, 2011 5:01 pm

Chuyên đề: Các câu hỏi thứ hai trong đề thi khảo sát hàm số LTĐH
Tập hợp 33 dạng Toán khảo sát hàm số, phương pháp giải

Chuyên đề: Các bài tập liên quan đến khảo sát hàm số LTĐH
Phần một: Các bài tập liên quan điểm cực đại và cực tiểu hàm số
Phần hai: Các bài toán liên quan đến tiếp tuyến và đứng tiệm cận
Phần ba: Các bài toán tương giao 2 đồ thị
Phần bốn: Các câu toán liên quan đên khoảng cách

Thank you.

Return to “Toán Học”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests