Đề thi cao học KTQD một số năm gần đây

Moderator: Quynh Anh

Quynh Anh
Posts: 911
Joined: Fri Sep 16, 2011 4:04 am
Contact:

Đề thi cao học KTQD một số năm gần đây

Postby Quynh Anh » Sat Oct 08, 2011 4:41 pm

Đề thi các môn:
- Toán kinh tế: năm 2007, 2008, 2009 và 2010
- Kinh tế học: năm 2010
- Tiếng Anh: năm 2010
- Triết học: năm 2010

Thank you.

Return to “Toán Học”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest