Các Thuật Ngữ Trong Thị Trường Chứng Khoáng

Moderator: Peter

Peter
Posts: 1260
Joined: Wed Sep 21, 2011 3:47 pm
Contact:

Các Thuật Ngữ Trong Thị Trường Chứng Khoáng

Postby Peter » Wed Sep 09, 2020 2:46 pm

Earnings Per Share Growth Rate là gì?
Tỷ Lệ Tăng Trưởng Thu Nhập Trên Cổ Phiếu

Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu cho biết mức tăng trưởng tương đối thu nhập trên cổ phiếu (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. Tỷ lệ này nhỏ hơn không đồng nghĩa với tăng trưởng âm. Trường hợp thu nhập trên cổ phiếu của một trong số các kỳ trước kỳ hiện tại bằng không thì tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu là không xác định. Công thức tính tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu như sau: Trong đó EPS0 là thu nhập trên cổ phiếu của kỳ hiện tại. EPSi là thu nhập trên cổ phiếu của i kỳ trước. Một kỳ có thể là 4 quý gần nhất, 1 năm gần nhất, 3 năm gần nhất hoặc 5 năm gần nhất. EPS được sử dụng là EPS cơ bản (trong một số trường hợp nhất định nếu đủ dữ liệu có thể thay EPS cơ bản bởi EPS điều chỉnh, hoặc nếu thiếu dữ liệu có thể thay EPS cơ bản bằng EPS pha loãng). Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu được sử dụng trong đánh giá thị giá của doanh nghiệp, tỷ lệ này cao thì doanh nghiệp cũng được đánh giá cao và ngược lại. Tùy vào xu hướng của tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu mà mức tăng trưởng được đánh giá là bền vững, không ổn định, phi mã hay tuột dốc. Những doanh nghiệp có mức tăng trưởng thu nhập trên cổ phiếu ổn định ở mức cao luôn được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Dividend Payout Ratio
Tỷ Lệ Trả Cổ Tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ giữa tổng số cổ tức được trả cho cổ đông so với thu nhập ròng của công ty. Nó là tỷ lệ phần trăm thu nhập trả cho cổ đông trong cổ tức. Số tiền chưa trả cho cổ đông được công ty giữ lại để trả nợ hay tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh chính. Nó đôi khi được gọi đơn giản là ‘tỷ lệ thanh toán’.

Return to “Thị Trường Chứng Khoáng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest